top of page
Hvad er en Mirror Process

Hvad er en Mirror Process:

En Mirror Process er en semiterapeutisk proces udviklet af Sussane Wexø. Den tager inspiration i Greg Bradens teori om de 7 universelle spejlinger, med idéen om at din virkelighed er en spejling af dit indre.  Formålet med processen er at omskrive begrænsende overbevisninger - altså de historier, som vi fortæller os selv, om os selv. Du kan have fortællinger om dig selv, som begrænser dig i at gøre eller være den du ønsker. 

Processen består af 7 trin, som hver repræsenterer en spejling. Med hvert trin kommer vi dybere ind i forståelsen af din situation og grunden til din adfærd. Disse indsigter og bevidsthed gør det muligt at handle anderledes. Helt konkret er processen bygget sådan op: 

Nuets spejl

Spejlingen af nuet.png

Processen tager udgangspunkt i dit nu, og i særdeleshed de situationer eller omstændigheder, du ville ønske var anderledes. Måske oplever du den samme udfordring igen og igen, i forskellige indpakninger. Måske længes du efter noget eller har en adfærd, du ønsker var anderledes. Når vi har identificeret situationen og den underliggende overbevisning, begynder vi at tage stilling til, hvordan du hellere vil have det. Så allerede ved første trin tager du penslen i egen hånd og begynder at male den virkelighed du ønsker at se i dit liv.

Spejling af skyggen2.png

Spejlingen af skygger

Dernæst undersøger vi, hvad der holder dig tilbage fra at skabe den virkelighed du ønsker. Derfor ser vi på dine skygger. En skyggeside er en adfærd eller væremåde, som vi ikke tillader os selv at være. Mange gange kan vi identificere en skyggeside, ved at undersøge, hvad vi bliver provokeret eller trigget af i andre. 
 

Lad os tage et eksempel: Du bliver enormt provokeret, når du oplever mennesker være egoistiske. Dette kan være en skyggeside, fordi det måske afslører, at du ikke tillader dig selv, at være netop det. Måske overhører du din egne behov, fordi du ikke vil fremstå egoistisk. Når du ser den anden lytte til sine behov, tænder det ubevidst længslen i dig om at gøre det samme, og det kan komme til udtryk som irritation eller afsky. 

Når vi afslører en skyggeside, kan vi undersøge, om der er tidspunkter, hvor det vil være gavnligt at tillade dig selv, at tage siden på dig. Som eksemplet ovenfor: hvis du tillader dig selv at være en lille smule egoistisk, vil du måske passe bedre på dig selv og dermed få mere overskud. I dette trin kigger vi altså på, hvilke gaver dine skyggesider gemmer til dig. 

Spejlingen af lyset.png

Spejlingen af lys

Næste skridt er at undersøge, hvad du ønsker at stråle endnu mere med. Ofte kigger vi på andre og tænker: "bare det var mig, der...", og det kan være en markør for, hvad du længes efter at skrue op for. Vi tiltrækkes nemlig ofte af mennesker, som besidder nogle af de egenskaber vi søger i os selv. Måske er der en adfærd, en kompetence eller væremåde, som du har skruet ned for, og som du bliver mindet om, når du ser det i en anden. Vi undersøger derfor, hvordan du kan aktivere den. Helt konkret finder vi ud af hvordan, med handlinger og skridt til din hverdag.

Spejlingen af s%C3%B8gen efter omsorg.pn

Spejlingen af søgen efter omsorg

Hvis det var så let at skabe den virkelighed vi drømmer om, ville vi jo bare gøre det. Men vi bremses ofte af en uhensigtsmæssig adfærd eller et tankemønster. Måske prioriterer du ikke alenetid, fordi du er bange for at blive forladt, når du vælger dig selv til. Måske er du bange for, at folk ikke kan lide dig, når du siger din mening. Eller noget helt tredje.  Ofte er den uhensigtsmæssige adfærd en strategi, vi lærte tidligere i livet eller  i barndommen. Vi lærte måske denne mestringsstrategi, da den gav mening i de omstændigheder vi var i, på det tidspunkt. Det er vigtigt at vide, at enhver handling eller adfærd har en kærlig intention - den har forsøgt at beskytte os fra, hvad vi anså som farligt eller utrygt. I dette trin søger vi at forstå, hvorfor denne adfærd er opstået. Når denne indsigt er landet, kan vi bedre slippe den og forstå, at vi faktisk er trygge nu.

spejling af livslektien.png

Spejlingen af grundlæggende livslektier

Når vi er nået her til i processen, har vi opnået mange indsigter og Aha-oplevelser. Så er det tid til at tage helikopterperspektiv og se dit liv lidt fra oven. Livet leves forlæns og forstås baglæns, så vi vil forsøge at undersøge, hvilken visdom vi kan trække ud af de oplevelser du har haft. Hvad har det lært dig, at have denne udfordring, uhensigtsmæssige adfærd og skygge. Hvilke erfaringer har det givet dig, og hvordan kan du bruge det fremadrettet? Det vil vi reflektere over her. 

Spejlingen af balance.png

Spejlingen af balance

Så er det tid til at skabe balance mellem alle de indsigter vi har landet. Her til anvender jeg en visuel øvelse, som aktiverer den underbevidste del af dit sind. Vi opsamler dine drømme for fremtiden og den adfærd du ønsker at stråle mere med, samt den kærlige intention fra din skygge. Disse elementer balanceres og en symbolsk sammensmeltning opstår. Dette lyder måske meget fluffy, men sådan er det med energiarbejde, det giver mere mening, når vi laver det sammen. 

Spejlingen af h%C3%B8jere visdom.png

Spejlingen af den højere essens

I dette sidste trin tager du stilling til, hvad eller hvem, der skal være den bestemmende faktor i dit liv. Mirror Processen får rigtig kraft, når vi erkender, at det er os selv, der er skaber eller er medskaber af vores liv. Hvis vi lader det være op til familie, venner eller samfund at definere, hvad der er rigtigt eller forkert for os, så har vi givet ansvaret for vores liv væk. Slutteligt opsummere  vi alle pointerne fra de forskellige spejle, og det noteres på et såkaldt "Mirror Map"

Chakra meditation.png

Afslutning: Chakrameditation

Til allersidst får du en stund til at integrere alle indsigterne gennem en Chakrameditation, som jeg guider. Du skal blot læne dig tilbage og tage imod. Undervejs vil jeg nævne nogle af de indsigter, som vi nåede frem til, så de lagres i din underbevidsthed. En Mirror Process er en dybdegående proces, derfor tager den gerne 2 sessioner af 1,5 times varighed. Hver session vil afsluttes med en chakrameditation. 

Book en Mirror Process

Er du blevet nysgerrig og kunne du tænke dig at prøve en Mirror Process på egen krop? 

Så vil jeg elske at facilitere dig i processen. Vi når vidt omkring og dybt, derfor tager en process ofte to session af 1,5 times varighed. 

bottom of page